Blog Archives

Jai the Albino Cow: Jai Ng’Ombe Zeruzeru – Trailer

Can an albino cow possess abilities to be admired by other cows?

Anjait (Jai) is Ankole cow who lived with her family in Kole Hills. Jai suffers from albinism. Other cows thought she was cursed. One day, Jai shocked other cows for doing something that no other cow did before. She also surprised them with a magical skill.

What is it that Jai did as the first ever cow? Will her actions and skill help bring love and respect to albino cows?

Get your copy now to find out the answers and reveal to your children the importance of showing kindness and respect to everyone, even if they look different.

Je, ngombe zeruzeru anaweza kuwa na uwezo wa kustaajabiwa na ngombe wengine?

Anjait (Jai) alikuwa ni ngombe wa kitutsi anayeishi na familia yake kwenye vilima vya Kole. Jai alikuwa ni zeruzeru. Ngombe wengine walifikiri ana laana. Siku moja aliwashangaza ngombe wenzie kwa kufanya kitu kwa mara ya kwanza. Aliwapa mshangao zaidi kwa uwezo wake wa kimiujiza.

Ni kitu gani alifanya Jai kama ngombe wa kwanza? Je matendo na uwezo wake yanaweza leta upendo na heshima kwa ngombe zeruzeru?

Jipatie nakala yako ili kupata majibu na uwafundishe watoto wako umuhimu wa kuonyesha upendo na heshima kwa kila mtu, hata kama mwonekano wao ni tofauti.

Buy Now From Amazon.com

%d bloggers like this: